تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - سوره ای که هفت حرف از حروف الفبا را ندارد !
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


سوره ای که هفت حرف از حروف الفبا را ندارد !مرحوم کربلائی کاظم ساروقی می‌گوید :

به حضرت آیه‌ا...‌العظمی بروجردی گفتم: من به سؤالات زیاد و مختلف شما پاسخ دادم، حالا من از شما می‌پرسم؟! آقا تبسّمی کرد و در میان تعجّب حاضران گفت: بپرس!


گفتم: کدام سوره از قرآن است که هفت حرف از حروف الفبا را ندارد؟! آقا کمی فکر کرد و گفت: من در دوران جوانی شنیده بودم، ولی یادم نیست، شما بگویید!


گفتم: سوره «فاتحه‌الکتاب» (=سوره حمد) است که هفت حرف ندارد، چون این هفت حرف، مربوط به هفت طبقه جهنم است و آنها را از سوره حمد که «سوره رحمت» است برداشته‌اند و در آیه‌ی‌ ظلمانی گذاشتند. آن هفت حرف ( ث - ج - خ - ز - ش - ظ - ف ) است :


حرف ث : از کلمه «ثبور=واویلا» است و اسم مکانی در جهنم است که جای رباخواران و بدکاران است (فرقان/13و14).


حرف ج : از کلمه «جهنم» است (حجر/43).


حرف خ : از کلمه «خُسران=زیان» است (حج/11).


حرف ز : از کلمه «زَقُّوم=درختی در جهنم و غذای گنهکاران» است (دخان/43و44).


حرف ش : «شقاوت» و «شیطان» است (هود/106).


حرف ظ : از کلمه «لَظی» بمعنای زبانه آتش جهنم است (معارج/15).


حرف ف : از کلمه «فَزَعُ الْاَکْبَر=وحشت بزرگ» است (أنبیاء/103).


همه این حروف را بردند و در آیه ظلمانی که در سوره‌ی انعام، آیه 122 است، گذاشتند :


« أو من کان میّتا فاحییناه و جعلنا له نوراً یمشی به فی النّاس کمن مثله فی الظّلمات لیس بخارجٍ منها، کذلک زیّن للکافرین ما کانوا یعلمون »

آیا کسی که گمراه بود و جزء مردگان به شمار می‌رفت، سپس ما او را هدایت و ارشاد کردیم و او را زندگانی معنوی بخشیدیم، و نوری برای عبور او از میان مردم قرار دادیم، همانند کسی است که در تاریکی‌های جهل و بی‌خبری و شرک و کفر باشد و از آن خارج نگردد؟! این چنین، برای کافران، کارهای زشتی که انجام می‌دادند، تزیین شده و جلوگر کرده است
.


حضرت آیه‌ا...‌العظمی بروجردی، قلم وکاغذ خواستند و این مطلب را که من گفتم، یاداشت کردند.مرحوم کربلایی کاظم ساروقی بیسواد بودند که با عنایتی کل قرآن را حفظ شدند .


قبر مطهرشان در قبرستان نو شهر مقدس قم می باشد. قبر رسول ترک هم در آنجا است. التماس دعاtebyan.net

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved