تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - حجاب از نظر امام على (ع)
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


حجاب از نظر امام على (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم


حضرت امیرالمومنین على (ع) در ضمن فرمایشاتشان به فرزندش (ع) مى فرماید : در مورد حجاب بانوان سختگیر باش ، چرا كه رعایت حجاب به طور جدّى و محكم ، زنان را به سالمتر و پاكیزه ، حفظ خواهد كرد
.

و نیز فرمودند :

پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است ، زیرا كسى كه لباسش نازك و بدن نما باشد، دینش نیز ضعیف و نازك است .

و نیز فرمودند : شوهرى كه از همسرش اطاعت كند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند.

شخصى پرسید : این اطاعت كه موجب چنین مجازاتى است كدام اطاعت است؟
حضرت فرمودند : زن از او مى خواهد كه با لباس نازك (به مراكز پر جمعیت مانند) حمّام ها و عروسی ها و مجالس ترحیم برود ، و شوهرش ، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت كند.
(زیرا عدم كنترل این قبیل مراكز عمومى با موازین شرعى و اخلاقى ، جایگاهى براى فساد خواهد شد)

و نیز فرمودند :

پیغمبر (ص) نهى كرد ، زنى را كه براى غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین كند بر خداوند سزاوار است كه او را در آتش دوزخ بسوزاند.

امیرمومنان على (ع) در یكى از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند :

در آخر الزمان كه بدترین زمان ها است ، زنان بى حجاب و برهنه آشكار مى شوند كه با زینت و آرایش بیرون مى آیند ، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوى شهوت ها تمایل و شتاب دارند ، حرام ها را حلال مى كنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد.

از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده مى شود :

1 - آن زمانى كه زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نكنند، بدترین زمان ها است.

2 - زنانى كه با آرایش و نمایش از خانه بیرون مى آیند و سنگر عفّت را بشكنند ، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند.

3 - این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحراف ها و گناهان خواهند شد.

4 - این گونه زنان گرایش به هوس هاى شهوت انگیز دارند ، شهوت پرستى بر آنها حاكم است نه عقل و منطق.

5 - این گونه زنان حرام هاى الهى را حلال كرده و با بى بند و بارى خود ، حدود الهى و مرزهاى دینى را زیر پا مى گذارند ، و موجب افزایش فساد مى شوند.

6 - سرانجام این گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود.

آرى آنان كه حریم حجاب و عفّت اسلامى را رعایت نمى كنند ، این گونه موجب انحراف ها و پلیدی ها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى گردند و سرانجام ، خود نیز در میان دنیاى جهنمى خود مى سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى پیوندد.


nooreaseman.com

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved