تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - آن چه عددى است كه...؟
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


آن چه عددى است كه...؟شخصى یهودى خدمت حضرت على (ع ) آمد و پرسید: یا على عددى را به من بگو كه قابل تقسیم بر 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 باشد ، بى آن كه در تقسیم بر این اعداد ، باقیمانده بیاورد.
على (ع ) به او فرمودند: اگر چنین عددى را به تو بگویم ، اسلام را قبول مى كنى؟ مرد یهودى گفت : آرى .
فرمود: روزهاى هفته ات را در روزهاى سالت ضرب كن ، همان عددى خواهد شد كه تو مى خواهى. مرد یهود 7 روز هفته را در 360 روز سال ضرب كرد، حاصل عدد 2520 شد كه قابل قسمت بر اعداد از 2 تا 10 مى باشد ، بدون آن كه چیزى باقى بماند.
یهودى ، پس از شنیدن این پاسخ صحیح و مشكل ، طبق تعهد خود اسلام را قبول كرد.

ایام سال طبق آنچه در بین اعراب متداول بود، 360 روز شماره مى شد.

المخازن ، ج 1، ص 13.


nooreaseman.com

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved