تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - ثواب ذکرها و اعمال را می دانید؟
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


ثواب ذکرها و اعمال را می دانید؟

بسم الله الرحمن الرحیم


ثواب گفتن لا اله الا الله

1. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى عزوجل به موسى بن عمران فرمودند: اى موسى ! به راستى كه آسمانها و ساكنان آنها كه نزد من هستند و زمینهاى هفتگانه را در یك كفه گذاشته و لا اله الا الله را در كفه دیگرى بگذارند، لا اله الا الله سنگین تر از آنها خواهد بود.

2. پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند؛ دو چیز عامل دو چیز است : كسى كه بمیرد در حالى كه گواهى مى دهد كه خدایى جز خداى یگانه نیست ، وارد بهشت مى شود و كسى كه بمیرد در حالى كه شریكى براى خداوند مى داند، وارد جهنم مى شود.

3. امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هر چیزى هموزنى دارد، مگر خداوند و لا اله الا الله كه هموزنى ندارند و هر قطره اشكى بر صورت او جارى شود، هیچ گاه فقر و خوارى را نخواهد دید.

4. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: هیچ بنده مسلمانى نیست كه بگوید لا اله الا الله مگر این كه بالا رفته و هر سقفى را مى شكافد و به هیچ كدام از گناهان او بر نمى خورد، مگر این كه آن را پاك مى كند تا این كه به خوبی هایى همانند خود برسد و بایستد.

5. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: مؤمنى نیست كه بگوید لا اله الا الله مگر این كه گناهان كارنامه اش پاك شده و این عمل در كنار خوبی هاى همانند خود قرار مى گیرد.


ثواب گفتن صد بار لا اله الا الله

امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه وقت رفتن به رختخواب صدبار لا اله الا الله بگوید، خداوند خانه اى در بهشت براى او مى سازد و كسى كه هنگام رفتن به رختخواب صدبار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى ریزد، همانگونه كه برگ درخت مى ریزد.


ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده

امام باقر علیه السلام فرمودند: جبریل نزد رسول خدا آمد و گفت : اگر شخصى از امت تو لا اله الا الله وحده وحده وحده بگوید، خوشبختت خواهد شد.


ثواب گفتن لا اله الا الله با اخلاص

امام باقر علیه السلام فرمود كه رسول خدا فرمودند: جبرئیل میان صفا و مروه نزد من آمده گفت: هر كس از امت تو با اخلاص لا اله الا الله بگوید، وارد بهشت مى شود.


ثواب گفتن لا اله الا الله با صداى بلند

امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا فرمودند: هیچ مسلمانى بلند نمى گوید لا اله الا الله مگر این كه بى درنگ گناهانش زیر پاهایش ‍ مى ریزند؛ همانگونه كه برگهاى درخت زیر آن مى ریزد.


ثواب گفتن لا اله الا الله با شرایط آن

وقتى كه امام رضا علیه السلام به نیشابور رسید، به هنگام حركت به طرف مامون ، محدثان اطراف او را گرفته و گفتند: فرزند رسول خدا ! از پیش ما مى روى و حدیثى نمى فرمایى كه از آن استفاده كنیم !
حضرت كه در كجاوه نشسته بودند، سر خود را از كجاوه بیرون آورده و فرمودند: از پدرم موسى بن جعفر علیه السلام شنیدم كه فرمودند از پدرم جعفر بن محمد صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمودند از پدرم محمد بن على علیه السلام شنیدم كه فرمودند از پدرم على بن الحسین علیه السلام شنیدم كه فرمودند از پدرم حسین بن على علیه السلام شنیدم كه فرمودند از پدرم امیرالمؤمنین على بن ابیطالب علیه السلام شنیدم كه فرمودند از رسول خدا صلى الله علیه و آله شنیدم كه فرمودند: شنیدم كه جبرییل گفت : از خداى عزوجل شنیدم كه فرمودند: لا اله الا الله پناهگاه من است ؛ كسى كه وارد پناهگاه من شود، از عذاب من ایمن است .


ثواب پذیرفته شدن گواهى به لا اله الا الله

روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله در حالى كه در میان عده اى از یاران خود كه على بن ابیطالب علیه السلام نیز یكى از آنان بود نشسته بود، فرمودند: كسى كه بگوید لا اله الا الله وارد بهشت مى شود.
دو نفر از یاران او گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: گواهى به لا اله الا الله فقط از این (على بن ابیطالب ) و شیعیانش كه پروردگار از آنان پیمان گرفته است ، پذیرفته است .
آن دو نفر دوباره گفتند: ما نیز مى گوییم لا اله الا الله .
در این هنگام رسول خدا صلى الله علیه و آله دستش را بر سر على گذاشته و فرمودند: نشانه آن ( پیروى از على بن ابیطالب علیه السلام ) این است كه پیمان او را نشكنید؛ در جایگاه او ننشینید و سخن او را تكذیب نكنید.


ثواب صد بار گفتن لا اله الا الله الملك ….

امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه صد بار لا اله الا الله الملك الحق المبین بگوید، خداى عزیز غالب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را از بین مى برد؛ بى نیازى را به دست آورده و در بهشت را كوبیده است .


ثواب گفتن اشهد ان لا اله الا الله …

امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه هر روز بگوید: اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شریك له الهاا واحدا صمدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا خداوند براى او چهل و پنج هزار حسنه نوشته ، چهل و پنج هزار درجه نوشته او را بالا مى برد؛ خانه اى در بهشت براى او مى سازد و مانند كسى است كه در آن روز دوازده بار قرآن خوانده باشد.


ثواب گفتن سى بار لا اله الا الله الحق المبین

امام باقر علیه السلام از پدرش ، از پدرانش روایت كرده كه فرمودند: كسى كه هر روز سى بار بگوید لا اله الا الله الحق المبین به بى نیازى روى آورده ، به فقر پشت كرده و در بهشت را كوبیده است .


ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه

امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: زیاد بگویید: سبحان الله والحمد لله و لا اله الا و الله اكبر زیرا این ذكرها در روز قیامت در حالى كه عده اى (از فرشتگان ) در جلو و عده اى در پشت سر آنها و عده اى در پشت سر این گروه (با شكوه و عظمت خاصى ) حركت مى كنند و اینها با قیات صالحات مى باشند.


ثواب گفتن الحمدلله على … هفت بار در روز

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس روزى هفت بار بگوید: الحمد لله على كل نعمة كانت او هى كائنة شكر گذشته ها و آینده ها را به جاى آورده است .


ثواب شهادت به یگانگى خداى متعال و رسالتت حضرت محمد صلى الله علیه و آله

سهل بن سعید انصارى مى گوید: معناى آیه و ما كنت بجانب الطور اذ نادینا را پرسیدم . حضرت محمد صلى الله علیه و آله فرمودند: خداى عزوجل دو هزار سال پیش از آفرینش موجودات روى برگ درخت (مورد) كه آنرا رویانده بود نوشت ، سپس آن را در عرش گذاشت . آنگاه ندا داد: اى امت محمد! به راستى كه رحمتم از خشم من پیشى گرفت ، قبل از این كه بخواهید به شما عطا مى كنم و قبل از این كه در خواست آمرزش كنید شما را مى آمرزم ؛ بنابراین ، هر كدام از شما كه مرا در حالى ملاقات كند كه گواهى مى دهد به این كه خدایى جز من نبوده و محمد بنده و فرستاده من است ، با رحمت خود او را وارد بهشت مى كنم .


ثواب صد بار تكبیر ، تسبیح ، تحمید و تهلیل

امام صادق علیه السلام از پدرش روایت نموده است كه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: فقرا نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله آمده و عرض ‍ كردند: اى رسول خدا! ثروتمندان دارایى دارند كه بنده آزاد كنند، ولى ما نداریم ؛ دارایى دارند كه حج بروند، ولى ما نداریم ، دارایى دارند كه صدقه بدهند، ولى ما نداریم ؛ دارایى دارند كه با آن جهاد كنند، ولى ما نداریم .

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: هر كسى كه صد بار تكبیر (الله اكبر) بگوید، از آزاد كردن صد بنده بالاتر است ، و كسى كه صد بار تسبیح (سبحان الله ) بگوید، بالاتر از بردن صد شتر به حج است ، و كسى كه صد بار تحمید كند (الحمدلله بگوید)، بالاتر از بردن اسب با زین ، دهنه و ركاب آن در راه خدا است ، كسى كه صد بار لا اله الا الله بگوید، عمل او برتر از عمل سایر مردم است ، مگر كسى كه بیش از این بگوید.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: این خبر به گوش ثروتمندان رسید. آنان هم همین اعمال را انجام دادند و فقرا دوباره به خدمت پیامبر صلى الله علیه و آله آمده و عرض كردند: اى رسول خدا! آنچه فرمودى به گوش ‍ ثروتمندان رسید، آنان هم آن اعمال را انجام دادند.
پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اینها احسان خدا است و به هر كسى كه بخواهد مى دهد و احسان خداوند زیاد است .


ثواب تسبیحات اربعه

امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله روزى به یاران خود فرمودند: آیا اگر لباس و ظرف هایتان را جمع كرده و آنها را روى هم بگذارید، به آسمان خواهید رسید؟
گفتند نه اى رسول خدا !
حضرت فرمود: نمى خواهید چیزى به شما بگویم كه ریشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟
عرض كردند: چرا اى رسول خدا !
حضرت فرمود: هر كدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید: سبحان الله ، والحمدلله ، و لا اله الا الله و الله اكبر ، زیرا ریشه اش ‍ این ذكرها در زمین و شاخه اش در آسمان است . این ذكرها از زیر آوار ماندن ، با آتش سوختن ، غرق شدن ، افتادن در چاه ، طعمه درندگان شدن ، مرگ و حادثه ناگوارى كه در آن روز از آسمان فرود آید ، جلوگیرى مى كند و این ذكرها صالحات است .


ثواب گفتن الحمدلله كما هو اهله

امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه بگوید الحمدلله كما هو اهله (فرشتگان ) نویسندگان آسمانى نمى توانند ثواب آن را بنویسند.
عرض كردم چرا؟
فرمود: چون (ثواب آن را نمى دانند و…) عرضه مى دارند: خدایا ! از غیب آگاهى نداریم . و خداوند مى فرماید هر چه بنده ام مى گوید، بنویسد و ثواب آن به عهده من باشد.


منبع : رهبران شیعه
به نقل از : forum.bidari-andishe.ir

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved