تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - حجاب از نظر پیامبر اسلام ، حضرت محمد مصطفی (ص)
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


بسم الله الرحمن الرحیم


حضرت رسول خدا (ص) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت ( كه تا پانصد سال راه به مشام مى رسد ) به مشام آنها نخواهد رسید.

1- ستمگرانِ تازیانه به دست كه با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند.

2- زنان بدحجاب و برهنه اى هستند كه با زرق و برق ، خود را به مردم نشان داده و هوسهاى آنها را به سوى خود جذب مى كنند، موهاى سرشان همچون كوهانهاى شتر سبكسر عربى است .(1)

و فرمود: زنى كه از خانه اش در حالى كه خود را آراسته و بزك كرده و عطر زده ( بى آنكه پوشش اسلامى را رعایت كند ) خارج گردد، و شوهرش ‍ به این كار راضى باشد.
( گناه آن به قدرى بزرگ است كه ) براى هر گامى كه آن زن در بیرون خانه برمى دارد، خانه اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى شود.(2)

و نیز فرمودند:

زن بى حفاظ، آسیب پذیر است ، هر گاه از خانه ( بدون حجاب ) خارج شد، شیطان او را احاطه مى كند و در چشم انداز نفوذ شیطان قرار مى گیرد.(3)

و نیز فرمودند: با خواندن سوره نور( و توجّه و عمل به دستورهاى آن ) زنان خود را ( از بى عفتى و دورى از حریم حجاب ) حفظ كنید.(4)

و نیز فرمودند: زنى كه خود را براى دیگران خوشبو كند او خود در آتش ‍ است و ننگ محسوب مى گردد.(5)

و نیز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نباید مردى در آن مكان بنشیند تا آنكه گرمى آن از بین برود و سرد شود.(6)

و نیز فرمودند: هركس بازنى كه محرم او نیست مصافحه كند غضب حق تعالى رابراى خود خریده است .(7)

و نیز فرمودند: هر كس بطور حرام با زنى مصافحه كند یعنى به او دست بدهد روز قیامت درغّل و زنجیر بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد.(8)

و نیز فرمودند: براى زن سزاوار نیست كه هنگام بیرون رفتن از خانه اش ‍ لباسهایش را به خودش بچسباند كه برجستگى هاى اندامش از بیرون ظاهر گردد.(9)

پیامبر خدا (ص) فرمودند:

یا فاطمه هر زنى كه خود را زینت كند و لباسهاى زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود كه مردم به او نگاه كنند، ملائكه آسمانها و زمینهاى هفتگانه او را لعنت مى كنند و پیوسته مورد غضب الهى است و اگر بمیرد دستور داده مى شود او را بسوى آتش جهنم ببرند.(10)

و نیز فرمودند:

اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها وزنها به زنها بسنده كنند، لواط رایج مى شود و هم جنس بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض ‍ ایدز دنیا را فرا مى گیرد و مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها مى شوند و زنان و دختران سوار زین ( مانند دوچرخه و موتور ) مى شوند، بر اینگونه زنان از امت من لعنت خدا باد.(11)

و نیز فرمودند:

در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند ( لباسى مى پوشند كه در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، یعنى برجستگى هاى اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسرى هایشان را مثل كوهان شتر درست مى كنند، لعنت كنید ایشان را كه آنها ملعونند.(12)

حضرت رسول (ص) خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى فرمایند:
اى حولاء زینت خود را براى غیر شوهرت آشكار نكن و براى زن جایز نیست مچ و پایش را براى مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنین عملى شد.

اول اینكه : خداوند سبحان همیشه او را لعنت مى كند.
دوم اینكه : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى شود.
سوم اینكه : فرشتگان الهى هم او را لعنت مى كنند.
چهارم : عذاب دردناكى براى او در روز قیامت آماده مى شود.

اى حولاء هر زنى كه به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش ‍ را براى غیر شوهرش ظاهر نمى كند و همچنین موى سر و مچ خود را نمایان نمى سازد و هر زنى كه این كار را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد كرده و خداوند را نسبت بخود خشمگین نموده است .(13)


پی نوشت ها :

1- فروع كافى : ج 5، ص 519 / حجاب برترى : ص 57.
2- بحارالانوار: ج 103، ص 249 / حجاب برتر: ص 63.
3- سنن ترمذى : ج 3، ص 27 / حجاب برتر: ص 73.
4- مجمع البیان : 7/22 / حجاب برتر: ص 91.
5- نهج الفصاحه : 36 / فلسفه حجاب : 135.
6- سنن ابى داود: 2/685 / فلسفه حجاب : ص 136.
7- وسائل الشیعه : 14/143/142 / فلسفه حجاب : ص 137.
8- همان مدرك .
9- پوشش زن : 19 / فروع كافى : 195.
10- شهاب الاخیار / داستان زنان : 11.
11- گوهر صدف : 39 / مستدرك حاكم : 436.
12- كنزالعمال : 16/379 / گوهر صدف : 40.
13- مستدرك الوسائل : 2/549، / آنچه باید یك زن بداند: 163.

منبع :
كتاب : داستانهایى از پوشش و حجاب
تألیف : على میرخلف زاده

به نقل از : nooreaseman.com


در همین رابطه :
عذاب زنان به خاطر عدم حفظ حجاب و عفاف


.

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved