تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - عذاب زنان به خاطر عدم حفظ حجاب و عفاف
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


عذاب زنان به خاطر عدم حفظ حجاب و عفاف

بسم الله الرحمن الرحیم

آقا سیّد المظلومین امیرالمؤمنین حضرت على (ع) فرمود:

یكروز من و سیّده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (س) بر حبیب خدا حضرت پیغمبر اسلام (ص) وارد شدیم و آن بزرگوار را در حالى دیدیم كه شدیداً گریه مى كرد.

به آن حضرت عرض كردم: پدر و مادرم فدایت شوند، یا رسول اللّه ، چه شده؟! چه چیزى شما را به گریه درآورده؟

آن حضرت فرمود: یا على ، شب معراج وقتی كه به آسمان رفتم ، زنان اُمتم را در عذاب شدید مشاهده كردم. بخاطر آن شدت عذاب ها گریان و نالان شده ام.

حضرت فاطمه زهرا (س) فرمود: مگر چه دیدید كه اینقدر متأثر و گریان شده اید؟!

حضرت رحمة للعالمین (ص) فرمود:

1- زنى را دیدم كه به مویش آویزان كرده بودند ، در حالی كه مغزش ‍ می جوشید.

2- زنى را مشاهده كردم كه به زبانش آویزانش كرده بودند، و از حمیم جهنم در حلقش مى ریختند.

3- زنى را دیدم كه به دو پستانش آویزانش كرده بودند.

4 زنى را مشاهده كردم كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقرب ها را بر او مسلط كرده بودند.

5- زنى را دیدم كه گوشت بدنش را با قیچى مى چیدند و مجبورش ‍ مى كردند كه آن را بخورد ، و آتش از زیر آن زبانه مى كشید.

6- زنى را مشاهده كردم كه به صورت كر و لال و كور است ، در حالى كه در تابوتى از آتش مى باشد و مغز سرش از دماغش خارج مى شود و بدن او به صورت جذام و برص است.

7- زنى را دیدم كه به دو پایش آویزان كرده اند ، در حالی كه در تنورى از آتش بود.

8- زنى را مشاهده كردم كه گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله مقراض هایى از آتش جدا مى كردند.

9- زنى را دیدم كه صورت و دستهایش آتش گرفته ، در حالى كه روده هایش را مى خورد.

10- زنى را مشاهده كردم كه سرش مثل سر خوک ، و بدنش مثل بدن الاغ و به انواع عذاب ها شكنجه اش مى دادند.

11- زنى را دیدم كه به صورت سگ بود ، و آتش از عقبش خارج مى شد و ملائكه با گرز آهنى از آتش ، بر سر و بدنش مى كوبند.

بى بى دو عالم فاطمه زهرا (س) فرمودند: اى حبیب من و اى نور چشم من ، اى پدر بزرگوارم به من بفرمائید كه این زنان چه عملى داشته اند و به چه جهت به این عذاب ها گرفتار شده اند و راه و روششان چه بوده كه پروردگار متعال آنها را به چنین شكنجه هایى مبتلا نموده؟!

آقا رئیس اسلام حضرت محمد (ص) فرمود:

1- آن زنى را كه به موهایش آویزان شده بود ، آن زنى بود كه موهایش را از مردان نامحرم نمى پوشانید.

2- آن زنى را كه به زبانش آویزان كرده بودند ، آن زنی است كه شوهرش را با زبانش اذیت مى كرد.

3- آن زنى را كه به دو پستانش آویزان بود ، آن زنى بود كه از همبستر شدن با شوهرش خوددارى مى نمود.

4- آن زنى را كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقرب ها را بر او مسلّط كرده بودند ، آن زنى بود كه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج مى شد.

5-آن زنى را كه از گوشت بدنش با قیچى مى چیدند و به او مى خورانیدند ، زنى بود كه خودش را براى مردان نامحرم زینت مى كرد و بدنش را به آنها نشان مى داد.

6- آن زنى را كه كر و كور و لال بود ، آن زنى بود كه از راه زنا بچّه دار مى شد و به گردن شوهرش مى انداخت.

7- آن زنى را كه به پاهایش آویزانش كرده بودند ، زنى بود كه در حال نجاست وضو مى گرفت یعنى رعایت نجس و پاكى را نمى كرد ، و در وقت جنابت و حیض غسل نمى نمود ، و در نمازش سُستى مى كرد.

8- آن زنى را كه از گوشت جلو و عقب بدنش با مقراض از آتش جدا مى كردند ، زنى بود كه خود را از راه نامشروع به مردان عرضه مى داشت.

9- آن زنى كه صورت و دست هایش آتش گرفته و روده هایش را مى خورد ، آن زنى بود كه قوّادى مى كرد ، یعنى واسطه حرام بود.

10- آن زنى كه سرش مثل سر خوک و بدنش مثل بدن الاغ بود ، آن زنى بود كه سخن چینى مى كرد و زیاد دروغگو بود.

11- آن زنى كه به صورت سگ بود آن زنى بود كه آوازه خوان ( و صدایش را براى نامحرم با ناز و كرشمه و مهیّج رها مى كرد ) و حسود بود.

منبع :
بحارالانوار: ج 8، ص 309، روایت 75، باب 24.
كتاب : داستانهایى از پوشش و حجاب
تألیف : على میرخلف زاده

به نقل از : nooreaseman.com


در همین رابطه :
حجاب از نظر پیامبر اسلام ، حضرت محمد مصطفی (ص)

.

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved