تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - حکایتی پیرامون علی ولی الله(ع) - (4)
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


حکایتی پیرامون علی ولی الله(ع) - (4)

" « این دخترک اختیاری ندارد، کنیز است. اربابش از خُرماهایی که خریده راضی نیست. پولش را برگردان و خُرماهایت را پس بگیر.» مانده بود با این شرمندگی چه کند. از سویی دخترکی گریان و خرماهایی که پس آورده، از طرفی دیگر حاکم جامعه اسلامی اش که جلوی چشم همه مشتی حواله اش کرده بود و زده بود تخت سینه اش! نمی شناختش، نمی دانست گاه و بی گاه برای سرکشی به بازار می آید. از چشم غره ها و اشاره های مردم فهمید. نمی دانست چه بگوید. پول دخترک را پس داد، سپس به سوی امام علی(ع) دوید و گفت: آقا مرا ببخش و از من راضی باش. راضی نمی شوم تا روش برخوردت را اصلاح نکنی، حقوق مردم را ندهی و اخلاق و ادب را در زندگانی ات جاری نکنی، راضی نمی شوم."

بحار ج 9 ص 519 و ج 41 ص 48

+

حدیث / امام علی(ع) فرمود:

از تعرض کریمان، چون گرسنه شوند و از تعرض فرومایگان، چون سیر شوند، حذر کنید.

نهج البلاغه - حکمت 49

.

منبع : OneHos.Mihanblog.com

.

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved